Høringssvar fra Lars K. Nyttingnes

Dato: 02.08.2021

Natur og miljø ødeleggelser er virkelig i vinden! På høy tid flora, fauna, natur og miljø kommer på dagsorden og i læreplanen ⚠️ Vern om naturen 🌺 Nei til vindkraft ! Naturen skal ikke være en forbruksvare for grådige profitører og vinningskriminelle ⚠️