Høringssvar fra Greenstat Energy AS

Dato: 20.08.2021

Arendal 20.8.2021

Greenstat Energy prosjekterer vindkraftanlegg i industrialiserte områder. Vi er også medeier i Valsneset vindkraftverk og har driftsansvar for Rørmyra vindkraftverk. Vi jobber med prosjekter hvor vindturbinene har en totalhøyde på mellom 70 og 110 meter som ligger i industriområder, i havneområder, ved motorsportsentre, avfallsanlegg med mer. Norge har flere slike områder hvor det er meget gode vindressurser, og en del av nødvendig ny fornybar energiproduksjon kan dermed komme fra vindkraftverk i- og ved industri og næringsarealer uten inngrep i urørt natur og med små virkninger for natur og miljø

Greenstat Energy AS prosjekterer - drifter og eier også hydrogenproduksjon i Norge og internasjonalt og vi åpner denne høsten vårt første internasjonale kontor i Mumbai, India.

Greenstat Energy AS er en del av Norseman konsortsiet og jobber med løsninger for offshore hydrogenproduksjon tilknyttet vindkraft i Sørlige Nordsjø II.

Vi mener at tildelig av areal for Sølige Nordsjø II må skje på bakgrunn av en kvalitativ konkurranse som vektlegger samfunnsøkonomien i prosjektene. Videre ser vi det som viktig at det legges opp til fleksible nettløsninger mot andre nordsjøland og prosjekter i deres farvann. Et offshore hydrogenkraftverk vil kunne produsere og transportere H2 for eksport og til norge efffektivt - og vil også kunne benytte eksisterende infrastruktur i Nordsjøen.

Ut over det ovenforstående stiller vi oss bak høringsuttalelsen fra Norseman Vind.

mvh Gudmund S. Sydness

Greenstat Energy AS