Forsiden

Høringssvar fra Anita Celin Nymark

Dato: 29.12.2022

i dag fjernes demokrariet, og beskyttende rettigheter litt og litt i nye forskrifter og lovverk.

Disse er ofte ikke bedre enn Menneskerettighetene som da skal være gjeldene. Likevel kommer nye norske formuleringer og endringer som IKKE ivaretar menneskets rettssikkerhet og frihet.

Minner om menneskerettskommisjonens artikkel nr 8 sier:

Jeg har rett til å ikke legge igjen digitale spor.

høringsforslag bryter på to områder:

1. menneskerettighetene

2. at norsk lovverk skal være bedre enn menneskerettighetene, hvis ikke skal artiklene i menneskerettighetene følges