Forsiden

Høringssvar fra Ole Jonny Halvorsen

Dato: 12.12.2022

Minner om menneskerettkommisjonens artikkel 8, "jeg har rett til å ikke legge igjen spor"!