Forsiden

Høringssvar fra Christian Hossmann

Dato: 12.12.2022

Uaksebtabelt. Har ingenting i ett demokratisk fritt samfunn. Egner seg bare i diktatur.