Høringssvar fra Espen Johansen

Dato: 12.12.2022

det er uakseptabelt fashisme og stats kontroll ,