Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 461838

Dato: 12.12.2022

Jeg ønsker ikke mer digitalisering av samfunnet. Det fratar oss frihet og anonymitet for enkeltmennesket. Jeg ønsker mer frihet for meg selv og min familie uten digitalt slaveri.

Nei til dette forslaget!