Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 721294

Dato: 13.12.2022

Å følge i Kinas fotspor er å frata mennesker sin frihet. Å innføre dette vil nemlig legge grunnlaget for total overvåkning og social Credit Score. Om folket hadde forstått konsekvensene av dette - på sikt - så ville det blitt ramaskrik