Høringssvar fra Anne Gryte

Dato: 13.12.2022

Jeg er totalt i mot dette forslaget!