Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 181002

Dato: 12.12.2022

Jeg vil minne om menneskerettskommisjonens artikkel nr 8 :

Jeg har rett til å ikke legge igjen digitale spor.

Forventer at de som sitter i styre og stell sørger for å overhode dette, og at frihetene og rettighetene til vanlige frie borgere blir bevart. Dette er veldig viktig, særlig i tiden vi lever i nå.