Forsiden

Høringssvar fra Thomas Vestly Andersen

Dato: 12.12.2022

Bryter med menneskerettighetskonvesjonen artikkel 8. Vi har rett til å ikke etterlate digitale spor.

Til de som kom med forslaget, dra til helvete din satan tjener!