Forsiden

Høringssvar fra Katja Hansen

Dato: 13.12.2022

NEI TAKK TIL DIGITAL ID / eID

eID er jo målet for slaveri og her er starten på sisteetappen frå dere styresmaktene si side.

At dere kan finne på det. Skam dere!!!!!

"Pandemien var påskuddet for vaksinen

Vaksinen var påskuddet for vaksinepasset

Vaksinepasset var påskuddet for biometrisk ID

Biometrisk ID var påskuddet for Sentral Digital Valuta

Sentral Digital Valuta var påskuddet for å slavebinde.