Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 647763

Dato: 12.12.2022

Digital id er IKKE greit. Ikke for offentlige ansatte.

Vi kan ikke ha kinesiske tilstander der myndigheter kan styre livet til de med digital id.

Det er for stor risiko for overstyring av enkelt mennesker. For hacking. For evt misbruk fra de som har makten.

Totalt uakseptabelt!