Forsiden

Høringssvar fra Sunde

Dato: 12.12.2022

Dette er helt uaktuelt

Nå må dere pinadø høre på folket deres, dere jobber for oss og ikke dere selv