Høringssvar fra Mai Christina Stenseth Rogstad

Dato: 12.12.2022

Det er brudd på menneskerettighetene og personvernet innføre eID.

Det kan ikke aksepteres i et demokrati.

Bare fordi verktøyet finnes, betyr det ikke at det må brukes.

Det er vondt oppleve at Norge ikke bryr seg om våre lovpålagte rettigheter, og går inn for å fjerne de.

Det skal alltid finnes et alternativ til det digitale.

Menneskerettskommisjonens art. nr. 8 : Jeg har rett til å ikke legge igjen digitale spor.

Menneskerettighetene skal overholdes, ikke endres eller kalibreres.