Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 711746

Dato: 13.12.2022

Nei til dette forslaget! Bruk av eID vil føre til tap av frihet og misbruk av kontroll.