Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 620825

Dato: 12.12.2022

Dette er jeg totalt uenig i!
Dette handler kun om kontroll.