Forsiden

Høringssvar fra Frank haldorsen

Dato: 12.12.2022

Nei til å innføre e id.