Forsiden

Høringssvar fra Lasse Fredriksen

Dato: 14.12.2022

Inget departement i Norge har myndigheter til å innføre slike inngripende tiltak overfor innbyggerne i et fritt, liberalt demokrati. Hvis dette gjennomføres etter en såkalt demokratisk høring, er det misbruke av hvordan et folkestyre fungerer og dermed brudd på den norske Grunnloven.
Dette tiltaket er et av mange som innføres, til tross for at de fleste dette vil ramme, ikke har den minste aning hva departementet jobber med. Uten en offentlig debatt og informasjon til folket gjennom statskanalen, NRK, som finansieres av skattebetalerne, oppleves dette mere som føre befolkningen bak lyset.

Grundig gjennomgang og informasjon til befolkningen, samt politisk debatt i forkant av en folkeavstemning, noe annet er udemokratisk og dermed Grunnlovstridig.

Direktorater toppstyrer hele befolkningen og verktøyet som brukes er høringer i stedet for offentlige debatter fra kommunenivå og helt opp til Stortinget, der folk faktisk har både rett og mulighet til å være til stede og høre på debattene.
Dette er med stor sannsynlighet starten på elektronisk ID- kort til hele befolkningen. Er imot dette og forventer mere åpenhet og informasjon. Media apparatet i Norge skal brukes til å opplyse innbyggerne, et fåtall er inne på regjeringen.no å leser seg opp.