Forsiden

Høringssvar fra Jane Alice Strand

Dato: 20.12.2022

Dette er helt uaksebtabelt og har ingenting i ett demokratisk fritt samfunn å gjøre.

Dette egner seg bare i ett diktatur. Skremmende og helt forkastelig at noe slikt er på høring i Norge i det hele tatt ! Hva er det dere driver med?