Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 472840

Dato: 12.12.2022

Jeg vil ikke legge igjen etter meg digitale spor! Blir jo reine " kontroll Norge" da. Frihet og trygghet for alle bør være vårt felles norske valgspråk!