Forsiden

Høringssvar fra Torkel Greiner.

Dato: 12.12.2022

Dette er jeg helt imot. Jeg stemmer nei til et slikt forslag. Galematias.