Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 553453

Dato: 12.12.2022

Vil vi beholde friheten vår? eller gå inn i et samfunn som Australia og Kina med sosial kredittsystemer.

NEI takk til begynnelsen av farvelet til vår frihet som folk...