Forsiden

Høringssvar fra Heidi Crantz

Dato: 12.12.2022

Jeg sier Nei, Nei og atter Nei er totalt imot bruk av eID. Bruk av denne vil frata oss ytringsfrihet, menneskerettigheter og et demokrati.