Forsiden

Høringssvar fra Elena Ness

Dato: 14.12.2022

Jeg er totalt i mot dette forslaget!