Høring om en mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator

Høringssvar fra Akademiet for yngre forskere

Høringssvar fra Akademiet for yngre forskere

Dato: 28.02.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg