Høringssvar fra VID vitenskapelige høgskole

Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator

Dato: 27.02.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg