Høringssvar fra Høgskolen i Oslo og Akershus

HiOAs høringssvar. Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator

Dato: 01.03.2017

Svartype: Med merknad

Det vises til brev fra Kunnskapsdepartementet hvor man ber om høringsuttalelse til rapporten Vekt på forskningskvalitet : en mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator levert av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) til kunnskapsministeren 15. juni 2016. Vi takker for anledningen til å kommentere forslag til utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator som er fremlagt i rapporten.

Høgskolen i Oslo og Akershus er imot en utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator av tre hovedårsaker: Indikatoren vil ikke fremme kvalitet, den er problematisk i et likestillingsperspektiv og den vil ikke være dekkende for sentrale fagområder som ellers har høy forskningspolitisk prioritet.

Vedlegg