Høringssvar fra NHO

Dato: 04.12.2021

NHO støtter forslaget i høringsnotatet.

Det bør komme permanente regler fra 1. januar 2023.