Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ve omsetning av bolig

Dato: 15.01.2018

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.