Høringssvar fra Hilde Ommundsen

Dagens tilstandsrapport er nesten ikke verdt et øre.

Dato: 17.01.2018

Svartype: Med merknad

Det nytter lite å gjøre takstmann utdanningen enda bedre, den er etter min forstand god nok den. Problemet er at ingen eiendomsmeglere eller hus selgere vil benytte en takstmann som finner alle feil og mangler, og samtidig betale takstmann for denne jobben.

Det er i tillegg svært tidkrevende for en takstmann å finne ALLE feil og mangler, og da blir regningen deretter. En regning ingen vil betale for, og i tillegg vil prisen på huset kanskje reduseres fordi det påvises enda flere mangler ved det. Ingen vil benytte denne takstmannen ved neste hussalg. Til tross for at det er slik det burde være.

Så til kjernen i problemet: Prisantydning på en bolig settes pr idag av en eiendomsmegler. Dette er hva vi kaller en markedspris. Denne skal gjengi en riktig pris ut fra forespørsel i markedet. Denne påvirkes i svært stor grad av boligens beliggenhet, og endel av boligens størrelse, byggeår og utseende. Den påvirkes i mindre grad av den tekniske stand ved boligen, rett og slett fordi man ikke kjenner denne. Dersom man isteden hadde innført TO prisantydninger, en teknisk pris på boligen og en markedspris, så vet kjøpere i større grad hva de får. Disse to prisantydninger kan jo variere med flere millioner kroner, som når tomten er særdeles flott, og huset nesten et rivningsobjekt.

Mitt forslag til løsning er derfor: La en takstmann vurdere ALLE helt nødvendige oppgraderinger og lage en priskalkyle over disse. La alltid denne kalkylen følge ved salgsprospektet. Dersom badet feks er utett, så ta det med i kostnaden over nødvendige oppgraderinger ved boligen. La huskjøper få informasjon om at utover det huset koster, så må man ta høyde for de eksakte og opplyste ekstra kostnader. Da vet boligkjøper hva han går inn i ved boligkjøpet. 

Man kan i tillegg ansvarlig gjøre takstmannen økonomisk for de feil og mangler som IKKE påpekes, slik at ingen takstmenn lenger blir fristet til å gjøre en billig og unøyaktig jobb i håp om å oppnå flere jobber for megler og selger.

Alternativt må takstmann oppnevnes av andre enn selger og megler. Det bør også innføres en fastpris på takstmannen sin tilstandsrapport, slik at man unngår at noen faller for fristelsen til å halvere prisen, og dermed også halvere grundigheten og kvaliteten i letingen etter feil og mangler.

Pr i dag er det skjema som Takstmannen benytter som boligens tilstandsrapport ikke verdt et øre etter min mening.

Mvh

Hilde Ommundsen
Takstmann