Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 444269

Tillitsbasert samfunn. 

Dato: 15.01.2018

Svartype: Med merknad

Når vi skal beskrive Norge/Norden, så liker vi å trekke frem at vi lever i et samfunn der mye av den økonomiske veksten skyldes at samfunnet er gjennomsyret av tillit. Kjøper du en vare eller tjeneste så kan du forvente at du får den varen eller tjenesten du har betalt for. 

Vi var naive og trodde at dette også gjelder når man kjøper bolig. 

Ifølge tilstandsrapport ser det ut til at vi har kjøpt et rekkehus som ikke har behov for oppussing eller renovering av noe slag. 

Prisen vi betaler er det som megler har antydet og som selger ønsker. Et ganske høyt beløp for et rekkehus i vårt nabolag. Prisen skaper en forventning om at bolig er i god stand. Tilstandsrapporten er full av TG1 på nesten alle punkter.

Etter overtakelse finner vi flere ting.

  • Det drypper inn vann fra taket et sted. Oppdages dagen etter innflytting. Selger vil ikke gi noe prisavslag for å ordne dette. Beløp er for lite til at vi kan lage noen sak. Vi betaler for å utbedre dette selv. (At selger har anledning til å avslå en slik anmodning etter at de har tjent grovt på å selge en bolig de bare har bodd i i kort tid er uanstendig. Jeg forstår ikke at det skal være mulig.) 
  • Enda en utetthet fra husets utside har medført store fuktskader. På grunn av dette forholdet må vi klage til selgers forsikringsselskap. Skaden har vært der i en lang stund før vi overtok huset - altså samtidig som at forrige eier bodde der selv. Han har ikke oppdaget denne lekkasjen før han solgte huset. 
  • Takstmann sin rapport viser at skadeomfanget kommer over 5% av kjøpesum. 
  • Enda flere mangler avdekkes da takstmann er innom.
  • Selgers forsikringsselskap avviser klage og mener at det ikke foreligger mangler.

Feil og mangler som blir avdekket like etter overtagelse, for eksempel innen 6 måneder etter overtagelse, bør sees på gjennom et lovverk som styrker rettsvernet til boligkjøper betydelig. Man kan ikke operere med at boligkjøper skal måtte forvente at prisavslag skal komme opp i 5% av kjøpesum. Kjøper har allerede betalt mye for bolig, ofte over 4 millioner. Selger har mest sannsynlig tjent meget godt. Skattefritt. Det har vært en enorm prisvekst de siste årene, og dette nyter noen godt av. Sånn får det bare være. Men når de tjener grovt på å selge en bolig som ikke er i en slik stand som de har beskrevet, så må de få kjenne på at det er en konsekvens for dette. 

Det burde eksistert en instans som ikke har egeninteresser - som kunne vurdere om kjøper har rett på å få prisavslag eller erstatning etter å kjøpe bolig med ikke-opplyste/skjulte feil. Den instansen skulle bestått fagfolk med byggeteknisk og juridisk kunnskap. 

Kanskje kjøper og selger burde tegne forsikring sammen - og at det de betaler inn går til å lønne instansen som avgjør om selger kan kreve prisavslag. Denne instansen tjener ingenting på om saken går i favør av den ene eller den andre. 

Selger kan tegne en tilleggsforsikring, som trer inn og dekker prisavslaget, etter sine egne vilkår. 

Hvorfor skal det være sånn at man må «gå til sak» mot et forsikringsselskap i det hele tatt? Denne praksisen bør snarlig bli utdatert.