Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 419306

Forsikringsselskapers rolle i forbindelse med oppdaging av feil og mangler i bolig.

Dato: 15.01.2018

Svartype: Med merknad

Når man oppdager ein mangel i sin bolig så skal man klage til selger og/eller selgers forsikringsselskap innen «rimelig tid» etter at man har oppdaget skaden. 

Både vi og flere andre boligkjøpee har oppdaget en feil, kanskje uten å vite om dette skyldes en feil eller mangel. Kanskje vet man heller ikke hva som er skadeomfanget. Kanskje har man bare en mistanke om at noe ikke stemmer helt. Juridisk sett er denne mistanken nok til å man har oppdaget en feil.

For å finne ut hva skadeomfang er må man ha inn takstmann.

Det første mange gjør er å kontakte sitt eget forsikringsselskap. Dette gjorde vi. De gav råd om å hente inn takstmann, avdekke skadeomfang, slik at man kan sende en spesifisert klage til selgers forsikringsselskap. 

 

Etter samtale med selgeres forsikringsselskap får vi også vite at de kun kan forholde seg til «en spesifikk reklamasjon». 

I vårt forsøk på å imøtekomme dette.

Tilfeldigvis underveis i denne prosessen blir vi opplyst av en boligadvokat at vi må skynde oss med å sende en formell klage til selger eller selgers forsikringsselskap. Selv om vi ikke vet hva skadeomfang innebærer. Vi har altså vært i kontakt med rådgivere, også en juridisk rådgiver i forsikringsselskapet vårt. Og allikevel har ingen opplyst om dette.   

Forbrukerombudet har på sine nettsider et klageskjema man kan fylle ut og sende til selger. Dette skjemaet har også en rubrikk der man skal føre på det beløpet man ønsker i prisavslag. Dette skjemaet bidrar til å videre mislede forbrukeren til å tro at man må vite hva skadeomfanget er før man kan sende klagen. 

Uansett er det naturlig å forvente at man vet hva man klager på før man klager. 

Jeg mener at når boligkjøperen har iverksatt tiltak for å avdekke skadeomfang, snakket med både eget og selgers forsikringsselskap - så skal det ikke være en anledning for motpart å da si at vi ikke har sendt en formell klage innen rimelig tid. 

Dessuten synes jeg videre at når man først har gått i denne «fellen» - og man rekker å sende inn en formell klage allikevel, så synes jeg ikke at dette argumentet om at man har reklamert for sent skal få lov å overleve i rettspraksis. Det ville ikke hatt noen praktisk betydning for noen av de involverte partene dersom den formelle klagen hadde blitt sendt tidligere.