Høringssvar fra Torill Judith Elise Westerby

Tilstandsrapport må bli et krav

Dato: 15.01.2018

Svartype: Med merknad

Med dette ber jeg så inderlig om at boligsalgsrapport blir et krav, slik ikke selgere eller meglere kan unnlate å informere om store skader og feil på bygninger før salg, da mange med meg har opplevd å tape masse penger på juks. I tillegg bruker eierskifteforsikringer "egne" takstmenn som bevisst takserer skadene alt for lavt slik det ikke er mulig å sette istand eiendommen for disse summene. Personlig kjøpte jeg en totalrenovert eiendom i 2012, med nytt tilbygg,  som viste seg å ha store konstrukssonsfeil, er skjevt, synker og ikke lufting på tak, som igjen skaper muggsopp over tid. Bærebjelker var full av råte, etter vannlekkasje for flere år siden. Dette var tildekket av lekker parkett. I kjelleren var det matriell stablet foran, så vi kunne ikke se dette. En tilstandsrapport hadde avslørt alt og bygningen hadde blitt taksert til rivingsprosjekt istedenfor 3.1 mill. Taksering for å opprette skadene ble taksert til 1.5 mill, mens selgers takstmann konkluderte med 150 000, bevisst for å komme billigere unna og Tingretten var et skuespill, da de ikke har kompetanse eller innsikt for bygningsmessige skader, så det ble kr 150 000 på meg, som jeg måtte betale til advokaten, som heller ikke gjorde en god innsats for sin klient, meg. Her sitter jeg med en ubrukelig eiendom, som jeg ikke kan selge, kjøpt til en useriøs takst, skader for 1.5 mill, kredittgjeld til sakkyndige og advokat på flere hundre tusen kroner, er bankrott. Så kjære dere som skal bestemme for rettferighet, innfør krav om boligsalgsrapport og el takst. Mange har opplevd akkurat det samme, som meg. Takstmenn som er kjøp og betalt av eierskifteforsikringer og selgere, de kjenner hverandre og hjelper hverandre og ingen hjelp i tingretten heller, de bryr seg ikke.

Mvh Torill Judith Elise Westerby