Høringssvar fra PrivatMegleren AS

forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter

Dato: 15.01.2018

Svartype: Med merknad

Se vedl.

Vedlegg