Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 464380

Tilstandsrapportenes feil/mangler

Dato: 15.01.2018

Svartype: Med merknad

For noen år tilbake kjøpte vi en bolig til 2,4 millioner, som skulle vise seg å være så full av feil og mangler at det måtte rives. Det var fullt av fukt, råte, rotter, mus, maur, husbukk, borrebiller, og muggsopp. Alt lå for oss skjult inne bak en nymalt kledning. Ved regn var det bekker og basseng av vann i krypkjellere under huset, visningen var midt på det tørreste/varmeste på sommeren. Eieren som hadde bygd huset, hadde krysset av nei på alle punkter på egenerklæringen. Huset var altså "uten feil og mangler", dette til tross for at eier hadde byttet ut mye av råte/billeskadet bærende konstruksjon og lagt ny kledning over - dette uten at dette sto registrert noe sted . Takstmannen som hadde gjort tilstandsrapporten viste seg å være en god venn av både selger og megler, og det er ganske utrolig at en fagmann ikke så skadene på boligen. Da vi koblet inn selgers eierskifteforsikring kort tid etter at vi flyttet inn, sender de en takstmann som bedyrer at gan er nøytral og kun interessert i å finne alle skadene. Taksten han ble på 150 000. Det viste seg at dette er en takstmann NCL benytter ofte, som lever av oppdrag for dem. Han er således langt fra nøytral og bruker mye "skjønn" og merkelige løsninger som er billige, sar bagatelliserer skadene. Vi aner ugler i mosen og hyrer egen takstmann, som mener huset må rives og bygges nytt. Noe som senere bekreftes av byggfirma og flere andre takstmenn. NCL tviholder likevel på sin takstmanns vurdering, og saken må bringes inn for Tingretten, hvor vi etter over 2 år får en minnelig løsning med heving av kjøpet etter påtrykk fra Dommeren. Takstmenn må hindres i å kunne ha bindinger til oppdragsgiver og rapportene må være grundige og mer standardisert i forhold til hva den skal inneholde. Taksering kan ikke fravike gjeldene TEK-standard. Rapportene må til en viss grad være juridisk bindene. Hvis man kunne kreve at takstmann må f.eks få utbedringene utført til den pris som står oppført, så vil dette automatisk binde dem til å gjøre et grundig takseringsarbeid.