Høringssvar fra Sol Nodeland

Ny bolig ble mitt livs mareritt

Dato: 15.01.2018

Svartype: Med merknad

KJØP AV NY BOLIG 2017, ET MARERITT.

Jeg skrev kontrakt og kjøpte ny bolig av Dvergsnes B9 AS(Kr.sand), Kaspar Strømme AS og Lisø Utvikling AS i februar 2016. Innflyttingsdato ble satt til 1.juli 2016. Bolig ble ikke ferdigstilt som avtalt 1 juli. Den 18 juli ble jeg truet/presset til overtagelse, til tross for at jeg prøvde å nekte pga bolig var langt ifra klar for innflytting og hadde åpenlyse feil og mangler. De truet med hvor alvorlig det var med et evnt. kontraktsbrudd. Jeg ble redd og turte tilslutt ikke annet enn å skrive under kontrakten.

Bolig hadde åpenlyse feil og mangler. Pga fellesferie var det vanskelig å å tak i en takstmann på kort tid. Omsider fikk jeg tak i takstmann og han gjorde en befaring den 20 juli 2016, altså 2 dager etter den skjebnesvangre overtagelsen. Dette ble begynnelsen på flere års mareritt og et liv i mer eller mindre ruin. Konsekvensene var -og er katastrofale. Dette kunne vært unngått om takstmann hadde vært tilstede ifm selve overtagelsen.

Det viste seg at overtagelsen var gjort på et svært bristende grunnlag og feil og mangler viste seg å være langt verre enn antatt.

 • Blant annet mangler det fall på begge bad, både gulvet og i dusjnisjé. Iflg. takstmann måtte alt hugges opp og gjøres på nytt for at dette skulle bli iht tek 10. Dette er også bekreftet av andre takstmenn og fagfolk.

 • Det ene badet (hovedbad) kan ikke brukes. Motfall til sluk. Vannet fosser ut på hele gulvet som er mer eller mindre flatt. Se video.

 • Jeg betalte kr.150 000,-. for å flytte vaskerom i 1 etasje hvor jeg også fikk lagt inn en ekstra dusj. Dette ble avtalt i kontrakt vinteren 2016. Denne dusjen har noe bedre fall og det er denne jeg bruker i hverdagen. I tilleggs-bestillingen skulle mye av jobben være å flytte avløpsrør, radonbrønn etc... Avløpsrør til vaskemaskin ligger oppå gulvet og ned i en sluk. De hadde glemt å meisle opp og legge det ned i gulvet.

 • Begge bad manglet baderomsinnredning og blandebatterier, noe jeg fikk skylden for. Blandebatteri på kjøkken ble montert 2 dager etter innflytting. Dvs bolig hadde ikke noen vann ved innflytting. Jeg måtte kjøpe vann på butikken og ellers låne dusj av venner og familie.

 • Da jeg i august  2016 fikk tak i en rørlegger og fikk skrudd på vannet, viste det seg at det ikke var vann i noen av dusjene, ei heller vannforsyning til vaskemaskin. Jeg og mine feriegjester måtte bade (dusje) i sjøen i flere uker. Altså ikke en dråpe vann i bolig i flere uker. Utbygger svarte aldri på mine fortvilede henvendelser ang. vannmangel  denne sommeren.

 • Omfattende vannlekkasje på det ene badet. Utbygger svarte heller ikke på mail ang. vannmangel eller vannlekkasje. Til slutt kom IF og ordnet vannlekkasjen.

 • Flytesparklet gulv med epoxy var ikke herdet (minst 7 dager), var kún tørket i ett døgn. Gulvet kunne kún tråkkes forsiktig på, men ikke brukes. Jeg etterlyste dette på overtagelsen, men ble avvist. Gulvet fikk derfor allerede den første uken/ukene ved innflytting stygge sår og skader. Dette gjelder hele 1 etasje med gang, kjøkken og stue.

 • De første 2 mnd. var det store problemer med ventilasjonsanlegget. Det fungerte dårlig eller bare delvis. Dør til ventilasjonsanlegg kunne ikke åpnes mere enn ca.10 cm pga dør til teknisk rom sto i veien.

 • Da jeg etterhvert fikk vann i bolig viste det seg at dimensjon på rør fra hovedkran til vannskap er underdimensjonerte og det er dårlig vanntrykk. Vegger og tak må fjernes på kjøkken, gang og bad for å legge inn nye og riktige rør. Dette punktet ble erkjent 4 dager før rettsaken, men beløp ikke utbetalt p.t.

 • Det er mye kulderas ved ytterdør, dør mot carport og stor verandadør i stue. Her har det også rent ut endel flytesparkel som vises på grunnmur ute. Kalde gulv innover i rommene.

 • Utbygger skylder meg kr.15 800,- i vederlagsjustering. Dette ble erkjent dag 3 i retten, like før sluttprosedyre. Dette beløpet er heller ikke utbetalt p.t.

 • Det er ellers en rekke mindre alvorlige feil, men tilsammen absolutt ille nok. Dette utgjør også et større beløp for å kunne fikses.

 • Utbygger avviser ca.98% av alle feil og mangler og det eneste de tilbyr er å fikse den ene dusjnisjé på hovedbad med en enkel billig-løsning som iflg fagfolk og FFV er risikofylt. Utover dette er det kún mindre feil de er villige til å fikse. (typisk fikse med noe silikon....) De fleste punkter ifm 1 årsbefaring ble heller ikke tatt til etteretning.De fleste punkter blir avvist. Feil og mangler som er omtvistet er ikke tatt med i denne rapporten. Blant annet bruker de mot meg at det er reklamert for sent. Til sommeren, 18 juli 2018 har jeg bodd i boligen 2 år.

Tingretten, Kr.sand august 2017.

I februar/mars 2017 så jeg meg nødt til å ta ut stevning. Iflg kostnadsoverslag gjort av byggmesterfirma, i samarbeid med flere håndverkere, viser det seg at feil og mangler utgjør ca.kr.770 000,-. Det har jeg ikke anledning til å tape.

Har vært gjennom en rettsak i tingretten hvor de gav med den ene hånden og tok med den andre. Jeg fikk medhold på de fleste punkter og av betydning, men fikk kun et erstatningsbeløp på kr.155 000,-, noe som er langt ifra nok til å sette bolig i 100% ok stand.

Min opplevelse var at utbygger serverte en rekke usannheter i retten, fikk underleverandører + taksmann til å endre forklaring. Min takstmann sa høsten 2016 at han ble hardt presset av utbygger, men at jeg kunne være trygg pga jeg var han sin kunde. Der tok jeg grundig feil. Nå blir jeg attpåtil krevd for en ekstra befaring som aldri har funnet sted. Dette føres meg til forliksrådet pga jeg kan ikke se noen grunn til å betale for noe jeg aldri har bestilt.

Taksmann var mitt vitne og endret forklaringen i retten. Han sto for at begge bad og gulvene i sin helhet måtte fikses (som i tilstandsrapport), men mente plutselig da at en billig-løsning var nok. Noe som han selv på et tidligere tidspunkt hadde sagt var risikofylt og ikke tilfredsstillende ifht regelverket. Minner om at dette var en splitter ny bolig. Min advokat og jeg ble svært overrasket og sjokkert over at han plutselig endret forklaring uten å ha advart oss om dette.

Generelt tenker jeg om disse vitnene som sviktet meg ble hardt presset og/eller fikk utbetalt sin lønn av utbygger. "Man spiser ikke av hånden som mater en."

Videre måtte jeg betale egne omkostninger + kr.130 000,- til motparten sin advokat + kr.27 000,- til faglige meddommere som motparten krevde (og skulle betale) + ca.kr.9000,- til tingretten. Med en så elendig dom så jeg meg dessverre nødt til å anke saken inn for Agder lagmannsrett. Saken skal opp 23,24 og 25 april, 2018.

For å håndtere denne vanskelige situasjonen har jeg tatt opp et privat lån på kr.400 000,-.

If forsikring har dekket kr.100 000,-(minus 20% egenandel) av ca.300 000,- som har vært i omkostninger til nå, januar 2018.

Det har vært en enorm belastning med omfattende ringvirkninger ifht helse og økonomi. Som selvstendig næringsdrivende har alt gått feil vei og jeg er sjakk matt. Jeg har blitt nødt til å legge ned virksomheten og si opp leieavtale i lokalet hvor jeg hadde en opprinnelig langtids leieavtale.

Tid og energi har gått med til å overleve midt oppi boligtvisten som tar alt av fokus i livet. Lite søvn og mye arbeid med saken har redusert livskvaliteten kraftig. Dette kan aldri på noen måte erstattes.

Moderne kriminalitet

Jeg føler meg lurt og svindlet. Jeg opplever handlingene til utbygger som moderne kriminalitet. Når jeg kommuniserer med andre som har opplevd liknende, virker det som om de opererer likt på mange måter. De brukes uthalingsmetoder og utmattelsestaktikker. Det er "David mot Goliat." Pengemakten rår og enkeltmennesker/familier går til grunne. Entrenpenørene kan operere fritt og trenger aldri å se seg tilbake etter likene som ligger igjen i grøftekanten. Det er mange tusen i Norge som i de senere år har blitt svindlet. Det kan nærmest minne om en slags «forretningsidé" som herjer over landet vårt.

Det har vært mitt ansvar å skaffe en takstmann, finne og bevise hva som er feil, i tillegg til å bevise hvordan dette skal fikses. Jeg en en vanlig forbruker som i utgangspunktet ikke hadde noe kjennskap til håndverket, lover, regler og forskrifter. Dette har jeg blitt nødt til å lese meg opp på for å kunne gi «kjøtt på beinet» til advokaten. Det undrer meg at ikke de seriøse aktørene viser en større vilje og evne til å rydde opp i egen bransje. 

Etter jeg august 2017 fikk «et makkverk av en dom» som min advokat kalte det, så jeg meg tvunget til å anke. I ettertid har jeg vært så heldig å få med FFV, Fagrådet for våtrom med som sakkyndig i Agder lagmannsrett til våren. Jeg håper virkelig at lagmannsretten lander på hva som er godt håndverksmessig arbeid, hvordan dette skal utføres -og hvor mye det vil gi utslag hva angår økonomisk erstatning.

Den største feilen jeg har gjort var å kjøpe en ny bolig. Hvem kan og hvordan kan vi sammen stoppe bolig-svindel i Norge?

 

Vennlig hilsen,

boligsvindlet Sol Nodeland

 

Kristiansand 15 januar 2018.

 

Vedlegg