Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 473177

Elkontroll bolig ved salg.

Dato: 15.01.2018

Svartype: Ønsker ikke kommentere
 
Takstrapportene må ha offentlig anerkjennelse via NEK-219 systemet. Avvik må være objektive, tidsriktige, ikke tendensiøse, eller tatt ut av sin sammenheng. Området de omfatter må være klart avgrenset for andre fagområder.
 
NEK-219 har nå startet et viktig arbeid med taksering for elektrobransjen, og hvilken kompetanse Takstmenn Elektro må ha. Forbrukerrådet/Forbrukerombudet bør/kan her gi anbefalinger. Jeg mener minimum 60 studiepoeng etter Teknisk Fagskole for å kunne taksere el-anlegg i boliger.
 
Det må rettes et søkelys på kortvarige kurs som leder frem til fine titler slik at disse kan stoppes. Ingen må bli forledet til å tro at bak en flott tittel ligger det høy kompetanse når det egentlig bare er tatt kortvarige kurs. Skoleeksempel hvordan ting IKKE skal være er Nemko sin ordning med eltakstmann, men nå er myndighetene ved NEK-219 heldigvis på den saken. 
 
Advokater som over tid jobber i nært samarbeid med bestemt takstmann eller små grupperinger av takstmenn må kunne innrapporteres og følges opp. En ser at noen markedsfører seg med rettsaker de har vunnet sammen med bestemte "takstmenn", og mye skjer i store lukkede grupper på Facebook. Takstmannen skal kun være objektiv, ikke en brekkstang for advokatene.
 
Da brann og elektro gjerne hører sammen må branndelen styrkes med offentlig utdanning/kompetanse, og studiepoeng. HVL Campus Haugesund kan være en god aktør for innspill. De har allerede utarbeidet en Masteroppgave som følger helt nederst. Selvlærte branneksperter må UT av enhver rettsal, og heller ikke kunne lures inn bakveien vha. advokatene. Elektrobransjen har altfor dårlig kompetanse til å gjøre annet enn overfladiske branntekniske vurderinger. https://brannvernforeningen.no/siteassets/pdf/bs/2017/masteroppgave_sakkyndig.pdf