Høringssvar fra Svært uheldig boligkjøper Sylvi Jane Husebye

Dagens system for bolighandel og - forsikring må endres

Dato: 15.01.2018

Svartype: Med merknad

Først - det er svært beklagelig at Justisdepartementet ikke synes å ha gjort noe særlig for å informere FORBRUKERE om at denne høringen pågår.

 

Dersom det er riktig, det som står på hørings-siden til Justisdepartementet, at man ønsker innspill fra forbrukere, er det underlig at informasjon om høring ikke har vært sendt ut i kanaler som brukes av forbrukere som i stor grad er berørt av denne saken - for eksempel kunne Facebook-siden "Stopp Boligsvindel" blitt informert om at det nå er en høring.

 

Så til andre måte Justisdepartementets prosesser på dette saksområdet er meget underlige:

 

Dette mitt leserinnlegget sto på trykk i Finansavisen i mars 2017, og ilustrerer noen av svakhetene ved dagens system- det tar IKKE hensyn til forbrukerne.

Og det skumleste er, at den pågående prosessen i Justisdepartementet nå etter stortingsvedtaket, HELLER IKKE tar hensyn til den praktiske virkeligheten for forbrukerne. I og med at både en "hemmelig arbeidsgruppe" ikke har representanter for forbrukerne

- For nei, Forbrukerombudet representerer ikke forbrukere, de bare passer på villedende markedsføring. Det er Forbrukerrådet som ivaretar forbrukernes interesse, slik de blant annet har gjort gjennom systematisk innsamling av uheldige boligkjøperes erfaringer med dagens system, Rapport Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring - effekter for boligkjøpere https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2017/03/rapport-om-eierskifte-og-boligkjoperforsikringene-og-effektene-i-bolighandelen-forbrukerradet-2016.pdf ),

Det er også svært beklagelig at Justisministeren bruker tall fra en av "versting-aktørene" i bransjen.:

 - - -

Justisminister bare for profitt-jegere?

 

På skriftlig spørsmål om hva justisminister Per-Willy Amundsen vil gjøre for å trygge bolighandel for forbrukere, henviser Amundsen til statestikker fra eierskifteforsikringsselskapet Protector. Amundsen lovte også å følge opp saken nøye, ved å ha samtaler med Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund.

 

- Hvem av disse representerer forbrukernes syn i boligkjøpskonflikter?

Amundsen har lovet å svare i løpet av mars måned, og vi venter i spenning.

 

Amundsens foreløpige svar på stortingsrepresentant (Ap) Stine Renate Håheims spørsmål 08.02.17, viser at han enten ikke har skjønt, eller vil skjønne, en flik av problemstillingen. Det er jo nettopp eierskifteforsikringsselskaper som Protector, samt eiendomsmeglere, og deres "tilrettelegging av sannheten", samt ikke-tydelige salgsoppgaver, som er med på å gjøre boligkjøp til en risikosport for forbrukere. Og, skulle man finne på å prøve klage på noen av meglerne, blir man møtt av (de samme) kommersielle og profesjonelle aktørenes hær av jurister. Aldri har David vært så liten i forhold til Goliat.

 

For nei, eierskifteforsikring hjelper ikke alltid forbrukere. Vi har stygge eksempler der selskaper som HELP og Protector hjelper mest seg selv og sin egen økonomiske bunnlinje. Dersom dette sammenfaller med å gå til sak for en kunde, så kan de hjelpe boligkjøperen. Ellers ikke. Det har man dessverre mange eksempler på. Spør gjerne noen av de over 5 000 medlemmene på FB-gruppen "Stopp boligsvindel" for mer informasjon.

 

Min erfaring: En av de advokatene fra et eierskifteforsikringselskap som skulle hjelpe undertegnede, saboterte den i stedet. Tilfeldigvis oppdaget jeg det i tide. Han ble dømt i Disiplinærnmenden for brudd på god advokatskikk i behandling av min sak. Det måtte en frittstående advokat til, for å få berget saken min. Men, den dømte eierskifte-advokaten er fremdeles i sitt firma. Jeg kunne ønske det bare var denne saken jeg kjente til. Men det er mange flere, der advokater, og meglere, har klart å lure seg unna sitt faktiske ansvar.

 

Hvis Amundsen ikke ønsker å høre på privatpersoner som har vært ofre for eiendomsmeglere og eierforsikringsselskapenes sleipe metoder, hva med å tenke på å spørre Forbrukerrådet?

 

En ting er at de blåblå på høyresiden prøver å ta et image der de fremmer næringslivets interesser. (Hvorvidt de lykkes i å beholde dette imaget nå, er en annen sak.)

 

Men dette, å bare ta være justisminister for næringslivets badboys&girls, er å gå for langt. De blåblå demonstrerer her et svik mot de mange forbrukere, som er helt avhengig av at regjering og spesielt justisminister, evner å sette på plass profitt-jegerne når de finner på stadig nye mekanismer for å lure seg unna ansvar.

- - -

Vedlegg