Høringssvar fra Tommy Sæther

Se på hele systemet, ikke bare tilstandsrapporten

Dato: 15.01.2018

Svartype: Med merknad

Problemet med boligomsetning, skadesanering, taksering og forsikring i dag er at det ikke får konsekvenser å lyve.

Boligen min ble brannskadet. Forsikringsselskapet sender inn en takstmann som bruker masse penger på vennetjenester i stedet for å utbedre bolig. Ren korrupsjon, med forsikringsselskapets velsignelse. Jeg bruker forbrukermakt, sparker takstmann, bytter saneringsselskap og bytter forsikringsselskap etterpå. Men direkte løgn og svindelforsøk har ingen andre konsekvenser for disse aktørene, og de driver fortsatt på med å lure uheldige boligeiere. Helt lovlig.

Saneringen av murpipa etterpå ble håndtert av norsk firma med mesterbrev, i regi av forsikringsselskap. Trenger tre forsøk før murpussen sitter, men blir omsider ferdige. Så får jeg fyringsforbud igjen to år senere. Defekt stålrørsinnsats i pipe grunnet ufagmessig montering. Jeg tar kontakt med murerfirma som først avviser hele saken. Deretter engasjerer de advokat. Som privatperson blir man veldig maktesløs, men de går tilslutt med å la fagfolk renovere pipa en gang til. 
Og etter å ha engasjert egen advokat som følge av trenering og avvisning får jeg omsider et latterlig lavt tilbud om dekning av følgekostnader også. Tilbudet er ikke i nærheten av dekke forhold beskrevet i håndverkerloven, og saken går til Forliksrådet.

Når en sak åpnes i Forliksrådet, starter de med å orientere om at dette er et lavterskeltilbud uten krav til kompetanse i eller kjennskap til lovverket. Med andre ord, utfallet er helt tilfeldig etter bingometoden.

Jeg fikk tildelt en noe høyere dekning av følgeskader, men fortsatt ikke i nærheten av det som er beskrevet i Håndverkerloven. Det meste gikk til å dekke advokaten, jeg satt igjen med mye tapt fortjeneste og stort behov for utbedring av skader. Blant annet måtte taket males enda en gang.

Hvordan er slikt mulig? Som forsikringstaker er man prisgitt fagfolkene man skal forholde seg til etter en skade. Og når brannen er slukket, så burde man kunne forvente at det verste er over.

I stedet kommer løgnhalser, tjuvpakk og svindlere i flokk, med forsikringsselskapets godkjennelser. Og når de blir avslørt, får det ingen konsekvenser.

Om jeg som privatperson skriver feil på selvangivelsen, får jeg straff.
Om et forsikringsselskap eller takstfirma baserer hele sin virksomhet på løgn, svindel og lovstridige handlinger for egen berikelse på bekostning av forsikringstakere har dette ingen konsekvenser. Vi har mange sånne firma som har fått drive på helt uforstyrret i mange år her i Norge.

Flott at dere ser på tilstandsrapporter og følgeansvar, men ikke stopp der. Se på hele systemet, plasser ansvaret der det hører hjemme og la svindelforsøk få konsekvenser. Ingen er tjent med at svindlere får operere uforstyrret, slik det er nå.