Høringssvar fra Standard Norge

Kommentarer fra Standard Norge til forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig i forbrukerforhold og forslag om endring av avhendingslova § 4-10

Dato: 12.01.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg