Høringssvar fra Kari Gisvold

Hussalg - kjøper alene ansvarlig

Dato: 15.01.2018

Svartype: Med merknad

Hele prosessen om hussalg er hårreisende urettferdig. Det er kjøper som alene blir den skadelidende hvis det viser seg at huset ikke engang er i en beboelig tilstand etter innflytting.

Vi var så uheldige å kjøpe ett hus som sto i vann, hele kjelleren måtte renoveres og at dette noe oppdaget  første uken vi flyttet inn. Alle takstmenn, fagmenn og arbeidsfolk vi hadde inne på skadebefaring var skjønt enige om at dette var noe selger måtte ha visst om når huset ble lagt ut for salg.

Vi hadde en flott tilstandsrapport som ikke beskrev noen av de feilene vi oppdaget etter innflytting. Selger valgte å selge vinterstid, vi var på visning i februar, og takstmannen var på oppdrag i januar. Det var vinter og kuldegrader, så ingen fuktmålinger ble registerert. Så flyttet vi inn i april og med våren kom luktene og vi forstå at vi hadde havnet i en langvarig kamp for rettferdighet. Vi hadde tegnet kjøpsforsikring gjennom Help som gjorde alt for å dra saken ut i det uendelige. Med stadige skifte av advokater og lang saksgang. Helps tekniske sjef kom på befaring og mente vi skulle ta til takke med en liten sum som ville dekke ny drenering, på tross av en uavhenging takstmann som hadde kalkulert skader for 1, 5 millioner.  Når vi gikk igang med renoveringen stemte all som sto i takstmannens skaderapport.

Etter 4 år kamp, som kostet mye hva omhandlet familieliv, økonomiske bekymringer og usikkerhet ble det rettsak.

Vi håpet virkelig i forkant, at endelig skulle rettferdigheten råde, men da møtte vi en dommer som dessverre ikke forsto saken vår. Som heller ikke la noe til grunn for at dette var noe vi alt varslet om første uken vi bodde her.  

Vi gikk til sak med advokat nr 3 fra Help som endelig tok oss på alvor, som sa seg villig til å anke saken for oss. Noe vi etter da ca 4.5 år med livet på vent valgte å ikke gjøre. Da vi fortsatt var skrekkslagne etter behandlingen vi fikk i første rettsinstans.

Det å kjøpe hus i Norge er så å spille i lotto, og er skaden ute så er man så utrolig alene i kampen for å få rettferdighet.