Høringssvar fra Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Forslag til lovendringer for å øke bruke av tilstandsrapporter

Dato: 16.01.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg