Høringssvar fra Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Nito Takst, Norges Takseringsforbund, Norges Eiendomsmeglerforbund

Høring - forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter

Dato: 15.01.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg