Høringssvar fra Takst og eiendomsrådgiving AS

Innspill vedr flytting av ansvar fra selger og til takstmann

Dato: 17.01.2018

Svartype: Med merknad

"Blant annet foreslås at det ikke lenger skal kunne rettes krav mot selger etter avhendingsloven for feil gjort av den bygningssakkyndige eller eiendomsmegleren, der rapport er innhentet. Slike krav bør isteden rettes direkte mot den profesjonelle som er årsaken til feilen.

Dersom selger innhenter tilstandsrapport, foreslås det at selger blir fri for alt ansvar i avhendingsloven, med unntak av tilfeller der han har opptrådt svikaktig eller grovt uaktsomt."

Snu forholdet ! La kjøper besørge tilstandsvurdering !! men les mitt innspill under her først.

Å frita selger for "alt" ansvar slik som det her foreslås må være fullstendig feil veg å gå. Her er takstmannen 100% prisgitt meglerens goodwill for å få oppdrag. Er takstmannen "for streng" - eller han forsøker å få betalt for medgått tid som kreves for en tilstandsrapport så skvises han ut av markedet umiddelbart. Finnes det virkelig ingen kunnskaper om hvordan dette foregår i praksis i dagens norge ?

Man kunne delvis drøfte dette forsalget hvis takstmannen fikk jobbe 100% fir og uavhengig av meglerbransjen. Dette må på plass først av alt. Men selv da må dette forslaget åpenbart være fremsatt uten rot i kunnskaper om hvordan det i praksis kan utarbeides en tilstandsrapport på en bygning/bolig. 70 - 80 % av det man skal vurdere og beskrive er skjult. Det meste er skjult i konstruksjoner, men svært mye er skjult fordi boliogene er stapp full av møbler og annet. Å få til en løsning der boligene tømmes - eller i beste fall ryddes før befaring tror jeg man kan gi opp før start. Det er ikke mulig. Kort og greit. Noen boliger skifter eier ofte, eller det har vært mange eier i løpet av få år i en del tilfeller. Og nettopp fordi takstobjektet er full ev møbler, annet samt skrot i mange tilfeller kombinert med flere eiere på få år vil gjøre det svært enkelt for uærlige selgere å lure takstmannen og også megleren. Det komplett umulig å bevise at selger har gjort dette, da forholdet er vanskelig å tidfeste. Så selger går klar. Da er det feil å belaste takstmann eller megler med slike feil. Altså at takstmannen skal måtte "stå til ansvar for feil han har begått". Hvem skal avgjøre om takstmannen har begått feil ? 

Her foreslås en løsning som vil medføre en umulig situasjon for takstmannen for fohold han overhodet ikke har noe med. 

Eneste riktige løsning for å nullstille forholdet vedr. tekniske feil/mangler ved bolighandel er å snu hele saken på hodet. Løsningen er at kjøper rekvirerer takstmann. Altså helt uavhengig av megler og uten påvirkning fra selger. Kun da kan takstmannen jobbe fritt uten noen form for påvirking og kan utarbeide en korrekt analyse. Jeg er overbevist om at dette er den eneste riktigtige løsningen i fremtiden. Kun slik kan takstmann bli ansvarlig over for kjøper, og dette vil garantert medføre betydelig reduksjon av klagesaker. Foreslått løsning i høringen er å gå baklengs inn i fremtiden og vil gjøre takstmannes liv helt umulig, og konfliktnivået vil med meget står sannsynlighet øke dramatisk. 

Å løse dette praktisk er meget kurrant.

Her må man rett og slett stikke fingeren i jorda og spørre seg hvordan opptrer folk når det står om store personlig økonimiske forhold ? Er man ærlig og oppriktig i alt og ett når det blir snakk om "peng". Svaret er nei - spør du en som har vært eiendomsmegler i 15 år og takstmann i 9 år.