Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 331156

Kjøp av bolig fra utbygger

Dato: 15.01.2018

Svartype: Med merknad

Vi er et samboerpar som i 2013 kjøpte en nyoppført enebolig fra utbygger etter avhendingsloven uten "as is" klausul. Alt så ut til å være i orden og vi trodde vi gjorde et trygt kjøp etter å ha sjekket det vi kunne i forkant. 

Etter omtrent et år ble det oppdaget blant annet sviktende drenering og mangler ved isolasjon av ventilasjonsanlegg. Tilsammen feil og mangler for ca kr 1 000 000,-

Utbygger har sentral godkjenning og boligen ble solgt av en anerkjent eiendomsmegler. 

Når det viste seg at utbedringskostnadene ble av en viss størrelse begynte utbygger å nekte for at det forelå mangler. For å unngå foreldelse (bevise feil) samt følgeskader av sviktende drenering måtte vi starte utbedringer i egen regi. 

Slik opplever vi saken videre:

  • Vi har måttet gjøre alle utbedringene på egen regning.
  • Vi overtar all risiko for utbedringer.
  • Vi har bevisbyrden når saken skal opp i retten. 
  • For å kunne nå frem med kravet er eneste muligheten vår å belaste rettsystemet. 
  • Eneste sikkerheten mot slike situasjoner er forsikringen, som kun delvis dekker kostander til rettshjelp. Det er ikke mulig å forsikre seg mot utbedringskonstnadene ved slike feil og mangler. 
  • Byggmesterforbundet forsvarer utbygger. 
  • Utbygger velger å trenere saken så lenge det er mulig.

Summen av dette er at vi opplever det som alt for uforutsigbart og risikofylt å kjøpe eiendom, og at utbyggere i dette tilfellet har bedre rettsbeskyttelse enn privatpersoner, samtidig som de ofte har mye mer ressurser til saksomkostninger o.l.