Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 342739

Vedrørende dagens boligsalgsrapporter

Dato: 15.01.2018

Svartype: Med merknad

eksempel på svakhet ved dagens boligsalgsrapporter. Punkter i tilfeldig rekkefølge.

 

1.

jeg har for noen år siden jobbet for to takstmenn, og kjenner i tillegg tilfeldigvis et par stykker. Alle bekrefter at eiendomsmeglere ikke er ute etter samarbeid med takstmenn som gjør en profesjonell jobb. Dvs, at de ikke ønsker takstmenn som påpeker særlig mye svakheter ved en bolig som megler har påtatt seg oppdrag å selge. De velger å samarbeide med takstmenn som får salgsobjektene til å fremstå mer positivt enn den faktiske tilstand.

-Når vi fikk store problemer med nytt hus like etter overtakelse i fjor, så fikk vi en fuktspesialist til å kontrollere problemene. Jeg nevnte dette i punktet til han også, og han kunne da si at han faktisk underviser takstmenn i emnet om fuktproblematikk, soppskader osv, og hvordan se etter / avdekke slike ting i forbindelse med utarbeidelse av boligsalgsrapporter. Han opplyste at det var frustrerende for han som spesialist på området å undervise en større gruppe takstmenn, og det virker som alle utenom et par (som er kjent for å være grundige) virker å være tilstede kun for å være sosiale. 

- en av de lokale takstmennene som er kjent for å være grundige, var vår tidligere nabo. Han bekreftet samme sak som over, og at de få som er kjent for å være grundige, ikke blir foretrukket av eiendomsmeglere.

sett fra en eiendomsmegler’s side, vil om man hadde boligsalgsrapport på to identiske boliger, hvorav en rapport utarbeidet av en grundig takstmann, og den andre av en mindre grundig -objektene ville da fremstå ganske forskjellig hvor det ene virker mindre appellerende for en kjøper enn det andre. 

For en kjøper vil forskjellen være katastrofal økonomisk og personlig.

 

2.

eksempel fra vår egen dyrkjøpte erfaring i fjor. Nevner et eksempel:

- tak: ny papp, sløyfer, lekter og takstein i 2010. Tilstandsrapport 1 på taket.

Taket skulle altså være 6 år gammelt, og vår tanke var da at ‘en ting er sikkert - taket trenger vi ikke gjøre noe med’. 

Vi får da beskjed om:

- lekter er rett på takpapp uten sløyfer, altså fukt/vann som kommer inn under takstein vil ikke renne ut

dette problemet var synlig straks første takstein ble løftet på.

- tillegg var spiker synlig spikret rett gjennom takpapp slik at vann/fukt kunne renne rett gjennom og videre inn i takkonstruksjonen.

Når problemet ble tatt opp led eierskifteforsikringen og det ble vist til boligsalgsrapporten, så var de enige om at det var ‘uheldig’ at det var beskrevet feil, men at det sannsynligvis ikke hadde noen påvirkning på kjøp av boligen.

(saken pågår med flere graverende feil som er reklamert på).

vedr boligsalgsrapporten, så påpeker meglere ved salg viktigheten av å sette seg inn i dokumentasjon om boligen, og spesielt boligsalgsrapporten.

når problemer slik som nevnt over dukker opp, bagatelliseres hvilke forventninger man som boligkjøper kan ha til en slik rapport. Det vises bl.a. Til hvor kort tid en takstmann har til hvert oppdrag, samt at det kun er snakk om en visuell inspeksjon, og at det ikke åpnes på lukkede konstruksjoner. 

Jeg antar enhver boligkjøper forstår at ikke en takstmann kan rive et hus fra hverandre for å se inni en lukket konstruksjon, men jeg påpekte da at å løfte på en takstein ikke kan kalles å åpne en lukket konstruksjon da de ligger oppå den lukkede konstruksjonen. Fikk da beskjed om at tak normalt  beskrives ut fra visuell inspeksjon fra gata/tomten. 

- hvordan kan en takstmann da gi opplysning av verdi utover type takstein og evt om det er mose på taket? Likevel beskrives konstruksjonen og tilstandsgraden ut fra en visuell inspeksjon fra bakken? 

Når en fagmann uttaler seg skal informasjonen være veiledende for en ufaglært kjøper, men for oss og mangle flere endte det altså opp katastrofalt. Det hadde vært bedre om rapporten ikke fantes, da den i stedet for å være veiledende faktisk var soleklart villedende. Den ene feilen alene kostet oss ca. Kr 400.000,-. 

Av det fikk vi altså som kommentar at det var jo ‘beklagelig’ at beskrivelsen var feil.

 

avslutning:

valgte å beskrive akkurat dette soleklare punktet, og hvordan det slår ut for kjøpere. Det er to feil slik jeg ser det.

- megleres holdning, og at de ikke ønsker rapporter som gir en mer riktig beskrivelse av salgsobjektet da det vil gjøre dem mer tungsolgt.

- boligssalgsrapporters verdi, som til syvende å sist fremstår som en falsk trygghet for en boligkjøper. 

For vår del blir totale ekstrakostnader med skjulte feil og mangler ved boliger på ca 1,5 million kroner. I tillegg til at det så langt har langt på vei gitt oss et 2 års ‘helvete’, vil mange risikere å ikke klare det økonomisk. I tillegg til at det er en stor påkjenning for familien, som man må håpe man klarer seg gjennom frem til saken er oppe og avgjort i retten.

Har mange ganger tenkt på tilfeldighetene om man får en boligdrøm, eller som oss, et ‘bolighelvete’ som man altså ikke kunne forutse. 

I tillegg, måten systemet er på føles det som boligkjøper å være David som skal kjempe mot Goliat. Man må belage seg på en meget lang kamp, og man får som kjøper bevisbyrden. I tillegg forløper det enorme utgifter til advokat, noe mange heller ikke har mulighet til. Man vet heller ikke utfallet, så et allerede økonomisk uføre kan ende i noe man ikke kan leve med.

håper dette hjelper til å belyse viktigheten med å endre systemet.

 

Mvh

boligkjøper med meget dyrkjøpte erfaringer pga villedende dokumentasjon ved boligkjøpet.