Høringssvar fra Hege Therese Syversen

ØKT BRUK AV TILSTANDSRAPPORTER ALENE,TRYGGER IKKE BOLIGHANDELEN, BINDELEDDET MELLOM TAKSTMANN OG MEGLER MÅ OPPHØRE

Dato: 15.01.2018

Svartype: Med merknad

Tiltak med økt bruk av tilstandsrapporter vil ikke gjøre boligmarkedet for private tryggere.Det vil kun redusere bruk av verditakster, som ikke sier noe om boligens tilstand.Bindinger mellom megler og takstmann må forbys ved lov. Selger må her bli det naturlige bindeledd. 

Jeg viser til min BSR fra 2013, som var et grunnlag for huskjøpet. Ny NS3600, var ikke tatt i bruk, og særlig ikke av meglere. Selger får ikke noe reelt valg, for megler sørger for takstmann og BSR, eller verditakst. Det er feil å gå i den tro at det blir tryggere med BSR alene.

Min BSR, viste ikke boligens reelle tilstand, og den viste heller ikke det takstmannen burde sett. Samtlige punkter i rapporten var satt til TG1, bortsett fra "takrenne og drenering", som fikk karakteren TG2. Feil og alvorlige mangler som dukket opp, hadde ingenting å gjøre medd disse punktene. På min bolig var hele konstruksjonen sviktende. Del av dette var synlig uten å åpne konstruksjonen. Det kunne oppdages visuelt fra bakke plan, noe alle mine fagkyndige bemerket i etterkant da jeg stod i en tvist. Det var 2 byggmestere og 2 takstmenn + et ingeniør firma.
Faktum var at knevegger på loft, hadde en utbuling på midten...og det er første tegn på konstruksjonssvikt. 

I BSR fikk taket og veggene karakteren TG1, men burde i realiteten vært TG3.
Jeg stod i sak i nesten 3 år, og kom til et forlik med NCL, Norwegian Clames Link. Det lå omlag en million under utbedringskostnader, skulle det vise seg.
I ettertid gikk selskapet bak både NCL og Crawford &Co , Amtrust international underwrites Ltd., til regress sak mot takstmannen bak min BSR, med et krav om erstatning jf. takstmanns informasjonsansvar.
Viser til dom i Aust Agder Tingrett den 29.09.2017, Sak nr. 17-070651TVI-AUAG
Rettsopnevnt takstmann i min sak ble ført som vitne av Am Trust, nettopp fordi han hadde bemerket i sin rapport at vedlagte egenerklæring fra selger, BSR og salgsdokumenter var mangelfulle og uriktige.
På tross av dette, vandt takstmannen over AM Trust.

Agderposten kommenterte i ettertid slik: Takstmann frikjent på bakgrunn av "enkel BSR" hvor selger hadde valgt "billigutgaven", ( Ikke NS3600), og at rapporten dessuten var skrevet etter føringer fra megler...
I dommen står det at takstmannen hadde foretatt visuelle observasjoner fra bakkeplan, (men han hadde nå løftet på 3 -4 takstein).
Han hadde også foretatt en rekke"stikkprøver" der det var trevirke...(Men han hadde utelatt å fortelle om manglende trevirke og råttent sådan). 

Dommen fra Agder Tingrett, gir altså takstmannen ingen sanksjoner for å samarbeide med megler og på dette grunnlaget, vil jeg påstå at en BSR ikke er verd mye, om den så skulle hete NS3600...Den inneholder flere kontrollpunkter, men det hjelper svært lite om TG punktene settes for lavt.
Lovverket må endres når det gjelder opplysningspikten til selger og takstmannen, hvor sistnevnte også er fagperson.