Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 148347

Bolig

Dato: 15.01.2018

Svartype: Med merknad

kjøpte bolig i 2012. 3 år gammelt hus. Sto i takstrapporten at det var et norsk firma som sto som ansvarlig og utførende av huset. Det var da 3 år gammelt når vi kjøpte det. 

Det viste seg etter en stund at vinduer ikke var tette. Gulvet sank i 2. Etg, og isolasjonen var mmangelfull. Etter mye undersøkelser og svar fra takstmenn var det skader på huset for 1,5 mill kr. Ingen ting av dette som frem når vi kjøpte huset. Selger hadde byttet taksmann 2 ganger for å skjule byggefeil. Vi fant også ut at huset var modulhus fra Litauen og var satt opp av ufaglærte på dugnad. Takst mann fra eieskifteforsikringen kom med tommestokk!!! Mens vår uavhendige takstmann undersøkte skikkelig hele huset og hadde med laser. Vi jobbet i over 2,5 år mot eieforsikringen. Nesten ødelagt Samliv, familie og økonomiske problemer ble det. Vi var så heldige å vant saken vår i tingretten. Med treenering og løgner fra selger, feil i takstrapporten og motarbeidelse av eieskifteforretningen.