Høringssvar fra Anette Bull

Tilstandsrapporter/takstrapporter og falske forklaringer

Dato: 15.01.2018

Svartype: Med merknad

 

Byggmester Rolf Hageland AS har utarbeidet  takstrapport i boligsaken. Retten la tilgrunn byggmesterens takstrapport 24.02.2015. 

Byggmesteren var leid inn av Protector forsikring. Byggmesteren var verken sertefisert eller godkjent takstmann. 

Senere har det innkommet dokumentasjon som viser at byggmester Rolf Hageland avga falsk/uriktig forklaring for retten den 24.02.2015, Han har gitt retten en missvisende takstrapport og unnlatt å forklart seg sannferdig under ed.

Byggmester Hageland AS leverte retten en takstrapport på sum utbedringskader  80 000,- 

Dokumenterte skader på sum feil og mangler viser seg å være på 5 millioner kroner.

Boligen er dokumentert å ha alvorlig muggsopp og fuktskader.

Det har oppstått et økonomisk tap av egne sakskostnader den 24.02.2015 som følge av uriktig/falsk forklaring gitt for retten den 24.02.2015. 

Beboerne har gått syke i flere år.  Beboerne fikk akutt bronkitt og sterk hodepine. En part døde kort tid etter rettsaken.

Det har oppstått et økonomisk tap som følge av byggmester Rolf Hagelands falske takstrapport og falsk/uriktig forklaring den 24.02.2015. Tapet er egne sakskostnader som skulle vært tilkjent etter tvistelovens hovedbestemmelse § 20-2 

Det er varslet om rettstridende handlinger.

Vedlegg